Materials utilitzats/ Materiales utilizados

    A fi de facilitar la feina a qualsevol que pugui estar interessat en fer aquest veler, deixo una llista dels materials que aniré utilitzant. Val a dir que aquesta entrada s' anirà actualitzant, a mida que vagi avançant el projecte.

    Con el fin de facilitar la labor a cualquiera que este interesado en hacer este velero, dejo una lista de los materiales que iré utilizando. Esta entrada se ira actualizando, a medida que el proyecto vaya prosperando.

  • 4 planxes de 100 * 1000 * 2 mm de fusta de balsa / planchas de 100 * 100 * 2 de madera de balsa (10.20 €)
  • 1 cuter prou esmolat / cuter afilado
  • 1 pot de pegament de cianocrilat (6 €) / un bote de pegamento de cianocrilato (6 €)
  • 1 pot d' imprimacio cel·lulósica / 1 bote tapaporos celulosico (10.20 €)
  • Paper de vidre d' aigua / Lija de agua (0.60 € la ud.)
  • Pegament epoxi / Pegamento epoxi (8.50 €)
  • 1 tros de xapa d' alumini d' 1.8 mm de gruix de 12 * 50/ un trozo de chapa de aluminio de 1.8 mm de espesor de 12 * 50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada