Manualitats / Manualidades

Avió de fusta / Avión de madera 


Entre capa i capa de vernís del veler, he intercalat, una altre joguina de fusta. Un avio, molt senzill de fer però que queda als ulls d' un nen de 2 anys molt agradable.

Entre capa y capa de barniz, he intercalado otro juguete de madera. Un avión muy sencillo de hacer, pero que a los ojos de un niño de 2 años, le resulta muy agradable.

Per començar, he fet el disseny, les mides son una mica a ull, però no es cap reproducció a escala es simplement una joguina. Els planells els podeu demanar enviant-me un correu electrònic.

Para empezar, he hecho el diseño, las medidas son a ojo, pero no es una reproducción a escala, es simplemente, un juguete. Los planos se pueden pedir enviandome un correo electrónico.

Un cop imprès a mida real, he retallat les plantilles en paper i les he traspassat amb llapis a la fusta. En el meu cas el faig amb tauler contraxapat de 2,5 mm ja que la idea no es que voli. En cas de que tingueu algun tipus de material diferent a ma, haureu d' adaptar els rebaixos de la plantilla, al gruix de la fusta que tingueu.

Una vez hayáis imprimido a tamaño real el plano, recortáis las plantillas en papel, y las traspasáis con lápiz en la madera. En mi caso, lo he hecho con tablero contrachapado de 2,5 mm de espesor, ya que no tengo intención de que vuele. En caso de que tengáis algún otro tipo de material a mano, tendréis que adaptar los rebajes de la plantilla al grueso de la madera que tengáis.

Si es un material prou tou, podeu retallar les peces de fusta amb un cuter esmolat, en cas que trieu un contraxapat o algun altre tipus de fusta mes dura, necessitareu una serra de marqueteria. I be, com podeu observar no te gaire misteri, un cop heu retallat les ales i el cos, únicament queda encolar-lo, assemblar-lo i si voleu, pintar-lo o envernissar-lo. Els complements que li poseu faran que cada avio que es faci sigui únic.Si el material escogido, es lo suficientemente blando, podéis recortar las piezas de madera con un cuter afilado, en caso de que el material escogido sea contrachapado o algún otro tipo de madera mas dura, necesitareis una sierra de calar. Como podéis observar, no tiene mucho misterio, una vez habéis recortado las alas y el cuerpo, solo queda encolar, ensamblar y si queréis, pintarlo o barnizarlo. Los complementos que le pongáis harán que cada avión que se haga, sea único.


I aquí el resultat a falta de pintar o envernissar.


Y aquí el resultado a falta de pintar o barnizar.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada