Altres components / Otros componentes

Timó / Timón


    El timó, a ultima hora, quan ja tenia fet el que ve en els planells, l' he vist tan fràgil, que he decidit fer-lo de nou. He fet un híbrid entre el timó del "Palo de Agua" i el del "JIF65". Donat que serà una peça d' un us continuat, i que haurà de suportar la pressió de l' aigua al girar així com la inserció d' un eix d' acer de 2 mm de diàmetre, he decidit que enlloc de fer-lo de fusta de balsa de 2 mm, el faria amb una fusta  de 4 mm de gruix i força mes resistent i dura. La forma i les dimensions, son les mateixes que marca en els planells del "Palo de Agua", però al ser una fusta el doble de gruixuda que l' original, li he donat una forma com de ganivet de doble tall igual que el "JIF65", a fi de minimitzar la pèrdua de velocitat que suposa un timó mes ample.

    El timón en el último momento, cuando ya tenía hecho el que viene en los planos originales, lo he visto tan frágil, que he decidido que lo iba a hacer de nuevo. He hecho un hibrido entre el timón del "Palo de Agua" y el "JIF65". Puesto que será una pieza de uso continuado, y que deberá soportar la presión del agua en cada giro, así como la inserción de un eje de acero de 2mm de diámetro, he decidido que en vez de hacerlo con madera de balsa de 2 mm lo haría con una madera de 4 mm de espesor y mucho mas resistente y dura. La forma y las dimensiones son las mismas que marcan los planos del "Palo de Agua", pero al ser una madera del doble de espesor que la original, le he dado una forma tipo la de un cuchillo de doble filo para minimizar la perdida de velocidad que supone un timón mas ancho.
Quilla / Quilla


    La quilla, esta feta amb una xapa d' alumini d' 1.8 mm de gruix. Segons els planells originals especifica que ha de ser de 2 mm de gruix, però tot i tenir un munt d' alumini al meu abast, no he estat capaç d' obtenir-ne un tros, no obstant crec que farà la seva funció. Partint de la xapa rectangular, he marcat el perfil de la peça, i l' he tallat amb una serra adequada per a alumini. Si la voleu tallar a tisora, de ben segur l' haureu de llençar, ja que la doblegara tota i a l' hora de navegar provocaria un munt de vibracions estranyes. Un cop la tinc retallada, procedeixo a esmolar els cantells de la mateixa manera que es faria amb un ganivet, a fi de facilitar la navegació. Seria millor donar-li una forma similar a la que te el timó, però jo ara com ara, no tinc els estris adequats per a poder fer-ho. Ara, ja estaria a punt per a acoblar el bulb de contrapés i encaixar-la al casc.

    La quilla, esta hecha con chapa de aluminio de 1.8 mm de espesor. Según los planos originales, se especifica que debe ser de 2 mm, pero aun y disponiendo de gran cantidad de aluminio, no he podido obtener un trozo, pero creo que no obstante hará su función. Partiendo de la chapa rectangular, marco el perfil de la pieza y lo he cortado con una sierra adecuada para aluminio. Si intentáis cortarla a tijera, seguro que la tendréis que tirar, ya que quedara toda doblada y a la hora de navegar eso, provocaría un montón de vibraciones extrañas. Una vez la tengo recortada, procedo a afilar los cantos como se haría con un cuchillo para facilitar la navegación. Seria mas aconsejable, darle una forma similar a la del timón, pero no tengo las herramientas adecuadas todavía para poder hacerlo. Ahora ya esta lista para acoplar el bulbo de contrapeso y encajarla en el casco.

Bulb / Bulbo


Màstil, botavara, veles / Mástil, botavara, velas.


Utillatge / Utillaje

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada